COST PAM

Sistema de Suport a Decisions

Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya

Introducció

De la producció de plantes aromàtiques i medicinals i en funció de les espècies cultivades se n’obté com a producte final planta seca o oli essencial i de forma més minoritària extracte.

Tot el procés te quatre parts molt diferenciades que impliquen uns costos importants que cal tenir presents abans d’iniciar-se en el cultiu.

L’eina de decisió ajuda a identificar aquests costos i quantificar-los, tenint en compte la singularitat i la casuística de cada usuari.

L’eina de decisió ens permetrà calcular diferents cultius i simular diferents escenaris de producció i ens presentarà una situació de viabilitat econòmica que ens ajudarà, finalment, a decidir una espècie i un model de producció.

El contingut s’ha dividit en 2 grups: COSTOS i INGRESSOS.

COSTOS

IMPLANTACIÓ DEL CULTIU

 • Material vegetal
 • Preparació del terreny
 • Instal·lació del reg
 • Plantació

 

MANTENIMENT DEL CULTIU

 • Reposició de marres
 • Desherbatge
 • Fertilització de cobertera
 • Reg

 

COLLITA I TRANSPORT CENTRE TRANSFORMACIÓ

 • Segadora
 • Transport

 

TRANSFORMACIÓ

 • Assecatge
 • Destil·lació

 


INGRESSOS

INGRESSOS

 • Venda producte

 

Funcionament


Per a començar a utilitzar l’eina caldrà que ens registrem. Això permetrà que totes les simulacions que anem fent quedin registrades i les puguem modificar en qualsevol moment.

Un cop registrats ja podrem iniciar els càlculs per una determinada espècie que caldrà indicar així com definir la durada del seu cicle productiu.

Posteriorment i per a cadascun dels apartats caldrà introduir valors a les diferents variables que van apareixen.

Un cop iniciats els càlculs i a mida que s’obtinguin resultats aquests aniran omplint les caselles corresponents per tal de, finalment, obtenir una idea generalitzada i global de la viabilitat econòmica de la producció d’una determinada espècie en un escenari determinat.


Contacta'ns

Crta. de St. Llorenç de Morunys, km 2
(direc. Port del Comte)
25280 Solsona

(+34) 973 48 17 52